Over Frank van Marwijk

Frank van Marwijk


Frank van Marwijk (1960) is sociotherapeut en directeur van Bodycom Lichaamscommunicatie, hët trainings- en adviesbureau op het gebied van lichaamstaal en non-verbale communicatie. In 1992 deed hij onderzoek naar de non-verbale communicatie van patiënten met uiteenlopende psychiatrische problemen. In de jaren daarop heeft hij zich verdergaand gespecialiseerd in de betrekkingsaspecten van de (non-verbale) communicatie.

Sinds 2001 verzorgt hij inspirerende lezingen, in company workshops en presentaties op congressen. Hij staat bekend als een enthousiaste spreker. Verder geeft hij coaching op het gebied van relatiemanagement en persoonlijke effectiviteit. Frank is initiatiefnemer van de websites www.lichaamstaal.nl, www.complimentenboek.nl en www.relativeren.com. Daarnaast is hij vaste publicist op www.managersonline.nl.

Boeken
Frank van Marwijk schreef de volgende boeken:

Lichaamstaal 2e druk Uitgeverij Haystack 2019.
Lichaamstaal bij baby's 8e druk Uitgeverij Het Spectrum 2012.
Manipuleren kun je leren 13e druk Uitgeverij Haystack 2018.
Manipuleren op je werk 2e druk Uitgeverij Haystack 2012.
Het groot complimentenboek 3e druk Uitgeverij Haystack 2017.
Gelukkig Nieuwjaar Uitgeverij Haystack 2015.
Doe niet zo moeilijk Uitgeverij Haystack 2019.

Werkterrein
Het werkterrein van Frank van Marwijk heeft zich toegespitst op een belangrijk onderdeel van de alledaagse communicatie: de non-verbale interactie oftewel lichaamstaal. Lichaamstaal vindt veelal onbewust plaats en wordt even onbewust opgevangen en geïnterpreteerd. Toch is lichaamstaal zeer bepalend voor het goede verloop van de contacten en relaties die we aanknopen en onderhouden. Opdat de communicatie op velerlei gebied verbetert, is het belangrijk dat we ons meer bewust worden van ons eigen lichaamstaalgebruik en dat van anderen.

Omdat lichaamstaal ook in de privësfeer onontbeerlijk is, geeft Frank tevens relatieadvies over lichaamscommunicatie binnen gezinssituaties. Het accent ligt daarbij op het leren kennen en begrijpen van elkaar. Hij richt zich op man-vrouwverhoudingen, uiting van assertiviteit, soepele conflicthantering, actief luisteren, wederzijds begrip en complimenteren binnen relaties. In 2006 schreef hij het boek Lichaamstaal bij baby's en in 2008 verscheen zijn boek Manipuleren kun je leren.

Frank is frequent in het nieuws als het gaat om lichaamstaal en persoonlijke communicatie. Zo verschenen artikelen over en interviews met hem in onder andere De Telegraaf, AD, Sp!ts, Het Parool, BN/De Stem, Het Financieele Dagblad, Reformatorisch Dagblad, MensHealth, Panorama, de Volkskrant, NRC Handelsblad, Revu, HP/De tijd, Management Team, Management Support, Libelle, Santë, Viva, Cosmopolitan, Flair, Yes, Mind Magazine en Psychologie Magazine. Verder is hij geregelmatig te gast op radio en tv.

Frank van Marwijk op Twitter
Frank van Marwijk op Facebook


tekst: Frank van Marwijk
© Bodycom Lichaamscommunicatie