Maarten van der Weijden leert ons anders doelen stellen

Vind je dat je doelen altijd realistisch moeten zijn of durf je het (bijna) onmogelijke te dromen? Maarten van der Weijden ondernam in de zomer van 2019 zijn tweede poging om de Friese Elfstedentocht te zwemmen. Een jaar eerder had hij dat doel niet gehaald, maar nu wel! Hij heeft zich niet laten ontmoedigen door het resultaat van het jaar daarvoor. Hij kon dat relativeren, hij leerde ervan en paste zijn schema aan, zonder zijn doel naar beneden bij te stellen.

Maarten van der Weijden durfde de lat opnieuw hoog te leggen voor zichzelf. Hij liet zich niet demotiveren door mensen die zijn voornemen wellicht onrealistisch vonden. En dat is goed. Het zijn immers juist gedurfde voornemens die leiden tot uitzonderlijke resultaten. Als doelen per se realistisch moeten zijn, bestaat het gevaar dat ze naar beneden worden bijgesteld om ze maar te kunnen behalen. Maar onrealistisch wil helemaal niet zeggen: onmogelijk. Ga dus gerust voor het maximale, maar laat je niet frustreren als de resultaten anders uitpakken dan je had gewenst. In tegenstelling tot wat het SMART principe ons dicteert, mogen doelen best onrealistisch zijn. Of je doelen werkelijk onrealistisch waren weet je feitelijk pas achteraf. Vaak blijkt er meer mogelijk dan je denkt. Laat dat je uitgangspunt zijn. Zorg er dan wel voor dat je je niet laat ontmoedigen als de resultaten tegenvallen.

In het bedrijfsleven wordt vaak beweerd dat doelen realistisch moeten zijn, maar realistische doelen zijn beperkend en weinig gedurfd. Vergelijk de volgende uitspraken maar eens:

1. Stel realistische doelen!
2. Durf te dromen!

Deze populaire stellingen spreken elkaar tegen. Wil je het verschil maken, durf dan je lat nét een stuk hoger te leggen dan de verwachting dicteert. Bij elke opzienbarende uitvinding in de geschiedenis waren er mensen die riepen dat het niet mogelijk was: het doel was in hun ogen onrealistisch! Toch bleven anderen dromen en pogingen ondernemen. Dat ging niet altijd zonder slag of stoot. Voordat het de gebroeders Wright lukte om een vliegtuig in de lucht te houden, hebben ze heel wat mislukte pogingen ondernomen. De critici schudden hun hoofd: onrealistisch! Hetzelfde gold ook voor de landing op de maan en het ontdekken van Amerika. De pioniers werden echter niet afgeremd door de twijfelaars. Ook sporters leggen de lat voor zichzelf steeds een stukje hoger. En juist daardoor behalen ze resultaten die eerder als onrealistisch werden gezien. Het succes van Maarten van der Weijden bij het zwemmen van de Elfstedentocht is daarvan ook een mooie illustratie.

Geloof in de mogelijkheid
Op 18 augustus 2018 ondernam Maarten zijn eerste poging om de Elfstedentocht te zwemmen. Zijn doel was deze zwemtocht van bijna tweehonderd kilometer langs de elf steden in Friesland te volbrengen. Hij heeft dit doel toen niet behaald, maar hij legde al wel honderddrieënzestig van de in totaal tweehonderd kilometer af. En dat leverde toen al 4,3 miljoen euro op voor zijn strijd tegen kanker. Wat een fantastisch resultaat!. Zou hij dit resultaat ook behaald hebben als hij zich een 'realistisch' doel had gesteld van bijvoorbeeld negen steden? Waarschijnlijk niet! Juist zijn geloof in de mogelijkheid, het vertrouwen in zichzelf, zijn bereidheid om zich helemaal te geven en zijn volharding, hebben het mogelijk gemaakt om dit te doen. Zou hij zich ongelukkig hebben moeten voelen omdat zijn doel niet behaald was? Nee, zijn doel was een gedurfd uitgangspunt. En hij heeft zich niet laten frustreren door de resultaten. Als doelen realistisch moeten zijn, bestaat het gevaar dat ze naar beneden worden bijgesteld om ze maar te kunnen behalen. Maar dat heeft Maarten niet gedaan. Hij zag zijn tegenvallende prestatie van dat moment niet als falen. Hij kon dit uitstekend relativeren.

Sterker nog, Maarten van der Weijden koos ervoor om het opnieuw te doen. Dit deed hij op 21 juni 2019, de langste dag van het jaar. Na te zijn gefinisht zei Maarten hier het volgende over:

'Als jij nu iets heel graag wilt, en de eerste keer lukt het niet, dan mag je het best nog een tweede keer proberen.'

We kunnen wat dit betreft veel van Maarten leren. Hij verstaat immers de kunst om doel en resultaat van elkaar los te koppelen: streven naar het hoogst mogelijke doel, genieten als het goed lukt, maar niet gefrustreerd te raken als het resultaat anders uitpakt. Aan het resultaat kun je immers niets meer veranderen. Waardeer het als dat goed is. Leer ervan als het tegenvalt. En durf opnieuw (schijnbaar) onrealistische doelen te stellen. Tegenslagen hoeven je niet van slag te brengen. je doet wat je kunt en je laat je niet ontmoedigen als de resultaten anders uitpakken.

Lees hierover ook het interview met Frank van Marwijk op HUMAN


tekst: Frank van Marwijk
© Bodycom Lichaamscommunicatie