Over Bodycom Lichaamscommunicatie

Frank van Marwijk

Bodycom lichaamscommunicatie is hét adviesbureau op het gebied van non-verbale communicatie en communicatie op relatieniveau. Wij zijn gespecialiseerd in de volgende onderwerpen:

Lichaamstaal/non-verbale communicatie
Relativeren en perspectief
Onbewuste beïnvloeding
Positieve manipulatie
Waardering/complimenten

Lichaamstaal/non-verbale communicatie
Lichaamstaal is een essentieel onderdeel van het allerdaagse contact. Iedereen maakt er gebruik van tijdens werk, opleiding en in de vrije tijd. Het is zelfs niet eens mogelijk om met anderen in contact te treden zonder lichaamssignalen af te geven. Lichaamstaal vindt veelal onbewust plaats en wordt vaak even onbewust waargenomen en geïnterpreteerd. Toch beïnvloedt non-verbale communicatie in grote mate onze relaties met anderen. Als mensen zich meer bewust worden van hun eigen lichaamstaalgebruik en dat van anderen draagt dit bij tot verbetering van de communicatie op velerlei gebied.

Relativeren en perspectief
Veel problemen die we ervaren hebben meer te maken met de manier waarop we denken, dan dat ze een gevolg zijn van de feitelijke situatie. Het is dan nuttig om de situatie te leren bekijken vanuit een ander perspectief. We ontwikkelen een objectievere blik als het ons lukt om afstand te nemen van de ernst van alle problemen. Ook in de relaties met andeen is kunnen relativeren een prettige eigenschap.Om een ander te begrijpen is het goed om de problemen vanuit diens positie te aanschouwen. In een strijde om het gelijk is er zelden één winnaar.

Positieve manipulatie
We maken soms veel woorden vuil om anderen te overtuigen, maar vaak bereiken we daar nog steeds niet effect dat we willen mee. We kunnen anderen ook beïnvloeden zonder dat ze dat erg in de gaten hebben.Als je daarbij een positief uitgangspunt hebt en ook rekening houdt met de waarden en gevoelens van anderen, ontstaat een vriendelijke vorm van manipulatie. Deze vorm van beïnvloeden zorgt er zelfs voor dat dat je meer gewaardeerd wordt. Je leert je optimaal in te leven in anderen en je wordt een goede luisteraar. Zo zal je de ander beter begrijpen. En daar stem je jouw beïnvloedingsstrategie op af. Manipuleren kun je leren! Maar doe dat dan wel goed; en met respect!

Waardering/complimenten
Wordt jij gewaardeerd op je werk? Krijg je vaak complimenten van je baas of je collega's? Gebrek aan waardering is een van de grootste klachten die mede veroorzaker zijn van ziekte en voortijdig vertrek van medewerkers. Eigenlijk is iedereen zich er wel genoeg van bewust hoe belangrijk waardering is. Toch zijn niet alle managers altijd even scheutig met hun complimentjes. Misschien onderschatten veel managers het belang van dit betrekkingsaspect. Toch heeft aandacht voor waardering en complimenten een bijzonder effect. Waardeer mensen vooral voor hun bijzondere persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. Bijna iedereen heeft wel iets waar hij beter of sneller mee is. Zorg dat je daar weet van hebt en spreek er je waardering over uit!

Bodycom Lichaamscommunicatie levert een bijdrage aan de bewustwording en ontwikkeling van non-verbale communicatie, onbewuste beïnvloeding, waarderingsmangement en relativeren. We schrijven artikelen over deze onderwerpern voor verschillende websites en nieuwsbrieven. Verder verzorgen wij lezingen op congressen, incompany workshops en trainingen.Wij stemmen deze prestentaties graag in overleg af op de doelgroep.


tekst: Frank van Marwijk
© Bodycom Lichaamscommunicatie